Tömegszerűségi rekordok

Tömegszerűségi rekordok: Általános tudnivalók a résztvevők legnagyobb létszámában mérhető
rekordokról

Az alábbiakban olyan potenciális rekordkísérletekhez adunk az általános kívánalmakon túlmenő,
konkrét útmutatást, amelyek során egy adott helyen a legtöbb résztvevővel valósítanak meg
közös tevékenységet, sajátos tömeget képezve ezzel. Az alábbiakat valamennyi érintettnek
— szervezőnek, szemtanúnak, résztvevőnek — tanácsos figyelembe vennie a rekordkísérlet
megvalósítása előtt.

Alapszabály, hogy a tömegszerűségi rekordkísérlet során egy konkrét helyszínen, azonos időben
és egyszerre a lehető legtöbb jelen lévő személynek kell ugyanazt a sajátos, a mindennapi
élethelyzettől eltérő közös tevékenységet végeznie, az általános szabályok szerint legalább 5
percig.

Ahol csak lehetséges, a fényképes bizonyítékon szerepeljen a cselekvés kezdetét és végét
jelző időmérő szerkezet és a cselekvő tömeg, lehetőleg olyan módon, hogy annak létszáma
valamilyen hibahatáron belül utólagosan is ellenőrizhető legyen. Ugyancsak elvárás, hogy a közös
cselekvés során minden jelenlévőnek tevékenykednie kell, a nem cselekvőket, vagy aki idő előtt
abbahagyja, le kell vonni a végleges létszámból.

Noha ezeket a tömegeket jellemzően nem szakemberek alkotják, mégis ha valamely
szakmai jellegű cselekvésről van szó, akkor törekedni kell a szakmai követelmények betartására is.

Bármi legyen is a választott cselekvés, annak éppen úgy kell történnie, mint a normál
létszámmal megvalósított, hétköznapi esetében.

A meghatározott 5 perc nem feltétlenül jelent megváltoztathatatlan időtartamot. Ha a
cselekvés jellegéből egyértelműen más idő következik (például a közös versmondásnál, ha a vers
hossza átlagos beszédtempóval 7 vagy 8 perc például, vagy ha egy egyszerre történő közös
fényképezésnél a legtöbben egyszerre exponálók rekordjáról van szó, akkor csupán 1-2
másodperc), akkor a cselekvéshez szükséges idő határozza meg az érvényes időtartamot.

Törekedni kell a létszám pontos mérésére. A mérési eljárást meglévő rekord megdöntése
esetében a korábbi rekord körülményei határozzák meg, ahhoz mindenben igazodni szükséges.
Új rekord felállítása esetén, amennyiben a rekord jellegénél fogva a pontos létszám
meghatározása a körülmények miatt lehetetlen (nem vehető fel névjegyzék a résztvevőkről, vagy
nem zárható le átjárás-mentesen a terület, ahol a kísérlet zajlik), akkor a létszámot statisztikai
módszerek alkalmazásával, adott hibával is meg lehet állapítani: Ez esetben rögzíteni kell a
számolási metódust és a megállapított hibahatárt egyaránt. A korábbi rekord túlszárnyalására
csak az adott hibahatáron jelentősen túlmutató, minimálisan garantált létszám (hibahatárral
csökkentett számított létszám) esetén van lehetőség.