Bemutatkozás

A Magyar Rekordok adatbázisa rendkívüli teljesítmények bemutatásáról szól. Elsősorban olyan kiemelkedő emberi produkciók találhatók meg itt, amelyek a hivatalosan elismert sporteredmények körén kívül vannak, hiszen valamennyi jegyzett sportág rendelkezik a szakágazat által hivatalosan vezetett magyar és világrekord adatokkal, ez tehát az adott sportág feladata. Mi az összes többi emberi erőfeszítést igyekszünk összegyűjteni, akár határos az adott rekordkísérlet a sporttal, akár nem.

Sőt, elvileg bármilyen rendkívüli teljesítményből Magyar Rekord válhat, ha:

  • az adott cselekvés bemutatása önmagában alkalmas arra, hogy a kapcsolódó szakmai ismeretekkel nem rendelkező érdeklődő számára is nyilvánvalóan bemutatja a kimagasló emberi teljesítményt,
  • mérhető és jegyzőkönyvben rögzíthető paraméterekkel pontosan jellemezhető,
  • legalább elvileg bárki számára megismételhető, ezáltal megdönthető,
  • a fair play íratlan szabályai szerint összemérhető, összehasonlítható emberi teljesítményt mutat be,
  • objektív, azaz személytől, állásponttól és véleménytől független eredmények formájában adható közre az adott rendkívüli teljesítmény.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Nézzünk néhány példát!

„az adott cselekvés bemutatása önmagában alkalmas arra, hogy a kapcsolódó szakmai ismeretekkel nem rendelkező érdeklődő számára is nyilvánvalóan bemutatja a kimagasló emberi teljesítményt”

Bár jól mérhető és jegyzőkönyvezhető lenne egy fizikai kutatóintézetben egy adott létszámú tudós csoport által egy nap alatt bemutatott legtöbb magfizikai mérés, mégis az itt elért eredmény a szaktudományban jártas tudósokon kívül másnak nem mondana semmit. A legtöbb, egy edényben megfőzött túrógombóc viszont lehet hazai rekord, mert bár nem mindenki szakács és nem mindenki főz otthon ilyen ételt, mégis a legtöbbünk számára nyilvánvaló a teljesítmény nagysága.

„legalább elvileg bárki számára megismételhető, ezáltal megdönthető”

A leggyorsabban bicikliző, pénteken született személy rekordja nem jegyezhető, hiszen kizárná azokat, akik nem pénteken születtek és ez a kizáró tényező ráadásul semmilyen jelentőséggel nem bír az emberi teljesítmény szempontjából. Viszont a legjobban gyorsuló mozdony rekordját egy mozdonyvezető felállíthatja, mert bár nem mindenki vezethet mozdonyt, de az elvi lehetőség legalábbis mindenki számára nyitva áll ennek elsajátítására.

„objektív, azaz személytől, állásponttól és véleménytől független eredmények formájában adható közre az adott rendkívüli teljesítmény”

Hiába adja a zsűri a legtöbb pontot egy virágkötő versenyen a legszebb virágcsokornak, az nem rekord, hiszen nem objektív és nem megismételhető (más napon, más zsűrivel más lesz az eredmény), azonban a legnagyobb rózsacsokor lehet hazai rekord, hiszen az általánosan a világkereskedelemben használt szárhosszúságú rózsából kell a legtöbbet összefogni úgy egy csokorba, hogy az legalább egy adott mozgatási fázisban egyetlen tárgyként viselkedve nem esik szét. Itt a rózsaszálak pontosan megszámolhatók, a rózsák mérete behatárolható.

A rekordkísérletek dokumentálása során figyelembe vettük a legismertebb ilyen témájú gyűjteményt szerkesztő könyvkiadó, a londoni Guinness World Records iránymutatásait abból a célból, hogy egy hazai rekord adatbázisba kerülése esetében a lehető legkönnyebben lehessen a rekordot végrehajtónak a londoni könyvkiadó felé is megfelelően dokumentálnia és bejelentenie a rekordját. Az, hogy egy általunk érvényesnek tekintett hazai rekorddal kapcsolatosan hogyan jár el és mit ismer el egy másik, külföldi adatbázis, vagy kiadmány szerkesztősége, minden esetben a külföldi médium szerkesztőségének döntésén múlik, amely mindenkitől, (természetesen tőlünk is épp úgy, mint bárki mástól) teljesen független. Éppen ezért nem vállalunk el a rekordot felállító személytől semmilyen közvetítői megbízatást semmilyen külföldi médium felé. A rekordja bejelentését minden esetben a rekordernek kell személyesen megtenni, viszont ebbéli feladataiban a lehető legmesszebbmenőkig támogatjuk és tanácsokkal látjuk el a nálunk jelentkezőt.

Érdeklődés esetén már előzetesen is tudunk iránymutatással, tapasztalatokkal szolgálni, forduljanak bátran hozzánk a Kapcsolat menüpontunkon keresztül!