Méret rekordok

Méretrekordok: Általános tudnivalók emberi kéz alkotta, rekordnak számító tárgyakról

Az alábbiakban olyan potenciális rekordkísérletekhez adunk az általános kívánalmakon túlmenő,
konkrét útmutatást, amelyek során egy tárgynak nagyított vagy kicsinyített változata születik.
Az alábbiakat valamennyi érintettnek — szervezőnek, szemtanúnak, résztvevőnek — tanácsos
figyelembe vennie a rekordkísérlet megvalósítása előtt.

Alapszabály, hogy a műfajában legnagyobb vagy legkisebb tárgynak ugyanabból az anyagból
kell készülnie, mint az eredetinek. Egy futball-labdának tehát varrott bőrből kell készülnie, egy
vázának fazekaskorongon megmunkált agyagból, egy szemeteskukának fémből vagy műanyagból,
egy gyertyának viaszból stb.

Ahol csak lehetséges, a fényképes bizonyítékon szerepeljen a különleges méretű tárgy és
annak normál változata. Ugyancsak elvárás, hogy a miniatürizált tárgyak pontos változatai
(lehetőleg léptékhelyes másai) legyenek normál méretű társaiknak.

Noha ezeket a tárgyakat jellemzően nem kereskedelmi/szakmai cégek gyártják, bizonyos
fokú szakmai igényességet tanúsítani kell a készítés során.

Bármi legyen is a választott tárgy, méretétől függetlenül éppen úgy működőképesnek kell
lennie, mint a normál méretű eredetijének. Ha tehát a legkisebb televízió megalkotására
törekszik valaki, a képnek élesnek kell lennie, ha pedig a legnagyobb gitárt kívánja elkészíteni,
tudnia kell játszani rajta.

Ugyanezen általános szabályok érvényesek a gasztronómiai rekordokra is. Ha valaki egy
közismert vagy éppen helyi specialitású étel vagy ital nagymennyiségű, egyszerre elkészített
változatát akarja bemutatni, akkor annak az ételnek ugyanazon alapanyagokból, ugyanazon
technológiai lépésekkel kell elkészülnie, mint a hátköznapi méretű változatának. Az így egyszerre
elkészített óriás ételnek ugyanolyan ízűnek és emberi fogyasztásra alkalmasnak kell lennie, mint a
köznapi életből ismert, normál méretű változatának.