Tudnivalók kísérletezőknek

A rekordkísérletek hitelesíthetősége, feladatai, költségei

Kézjeggyel ellátott hitelesítő nyilatkozat szükséges független személyek részéről, akik részt vettek az eseményen, és igazolni tudják a kísérlet részleteinek helyénvalóságát. Amennyiben olyan eseményről van szó, amely ezt lehetővé teszi, legalább az egyik tanúnak szakképesítéssel kell rendelkeznie vagy hivatásos szakembernek (jellemzően egyesületünk szakértőjének) kell lennie az adott területen (pl. állatorvosnak egy állatokkal összefüggő rekordkísérletben). Ezeknek a nyilatkozatoknak közvetlenül a szemtanúktól kell származniuk, akik azt saját kezűleg írják alá, lehetőleg elérhetőségüket is tartalmazó okiratként. A nyilatkozatokat tartalmazó dokumentumokat nem készíthetik el előre a rekordkísérletben részt vevő személyek. A független személyeknek a rekordkísérletet végző személytől és egymástól kell függetlennek lennie. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor mindkét szemtanú ugyanannak a szakmai testületnek a tagja, illetve egy országos sportintézmény (vagy hasonló, például egyesületünk) tisztségviselője.

A nyilatkozatoknak igazolniuk kell, hogy a rekordkísérletre vonatkozó, reálisan alkalmazható szabályokat betartották. Ennek az okiratnak alapesetben az általános formája az egyesületünk által a helyszínen felvett jegyzőkönyv. Feltétel továbbá a jó minőségű színes fénykép és/vagy mozgókép felvétel a kézjeggyel és dátummal ellátott jegyzőkönyv mellett, amelyek igazolják, hogy a rekordkísérlet gondos felügyelet alatt zajlott. Ebben az esetleges pihenők időpontját és időtartamát is fel kell tüntetni. A méréseket megfelelően képzett szakembereknek kell végezniük, melynek folyamatát a független szemtanúknak nyomon kell követniük. A méréshez megbízható, pontos mérőeszközöket kell használni, és minden fontos adatot meg kell adni a mérés során. A feltételek betartása miatt fontos, hogy ezeket a feladatokat lehetőleg az egyesületünk szakembere végezze el. Amennyiben a felsorolt anyagok bármelyike hiányzik, a rekordkísérlet adatfeldolgozása késlekedhet, ezért ellenőrizze az elkészült dokumentációkat. Emellett szükséges aláírni a lehetőleg pontosan kitöltött jelentkezési lapot, amelynek elkészítésében egyesületünk segítséget nyújt a jelentkezőknek.

A dokumentáció elkészítéséért, a rekord hitelesítéséért, a helyszíni felügyeletünkért (ideértve a tanácsadási fázist is a rekord előkészítése során) és az adatbázisba bejegyzésért (közlésért) díjat kell fizetni. A minden egyes jelentkezés esetében egyedileg kikalkulált díj tartalmazza a sikeres rekord esetén átadandó díszoklevél és a jegyzőkönyvek elkészítésének költségeit, az adatbázisban való elhelyezést és internetes publikálást is, nyomtatott formájú megjelenés esetén a könyvben való megjelentetés teljes díját is!

Az előzetesen kalkulált, majd a rekord felállítást követően véglegessé vált díjat általában utólagosan, a jegyzőkönyv helyszíni vagy utólagos átadásakor kell megfizetni. A díj jellemzően óradíjból, kiszállási díjból, adminisztrációs költségekből, mérési és/vagy külső szakértői díjakból, valamint a publikálás díjaiból áll össze. A maratoni kísérletek során, vagy egyéb okból tartós helyszíni jelenlétet igénylő rekordok esetében ehhez napidíj és szállás- valamint ellátási költség is járulhat, azonban ennek biztosítását a rekordkísérlet szervezője magára vállalhatja, amelyet egyesületünk az eddigi gyakorlata során köszönettel elfogadott, mindkét fél  költségtakarékosságára figyelemmel, egyben a legnagyobb kölcsönös megelégedésünkre.

Biztonsági szempontok

A Magyar Rekord Egyesület nem vállalhat felelősséget azokért a balesetekért vagy betegségekért, amelyek a rekordkísérlet során vagy annak eredményeként következnek be. A rekordkísérlet szervezőjének minden szükséges óvintézkedést foganatosítania kell a résztvevőket és a közönséget fenyegető veszélyek elkerülése érdekében. A szervezőnek saját belátása szerint kell döntenie arról, hogy 16 év alatti személyeknek biztonságos és/vagy helyénvaló-e rekordkísérletet tenniük. Tisztában vagyunk azzal, hogy az esetleges rekordok az emberi teljesítőképesség felső határát súrolják, de ugyanígy a versenyzőknek is tisztában kell lenniük saját korlátaikkal, s a kísérletet csak saját felelősségükre hajthatják végre. Javasoljuk, hogy a rekordkísérlet ideje alatt az esemény jellegének megfelelő orvosi felügyeletet biztosítsanak.

Döntés

A Magyar Rekord Egyesület örömmel fogad minden kísérletet, amely egy új rekord felállítására vagy egy régi rekord megdöntésére irányul. Valamennyi magyar rekordkísérletet egy objektív és pontos mérce alapján bírálunk el, ezért potenciálisan minden olyan rekord hitelesíthető, amely sebességben, magasságban, súlyban, időtartamban stb., azaz objektíven mérhető paraméterekben ragadható meg. Kizárólag a mi hatáskörünkbe tartozik annak eldöntése, hogy mely rekordok kerülnek be az adatbázisunkba, mely rekordkísérletek jelentenek új, eddig nem szereplő kategóriát az adatbázisunkban és melyek azok, amelyek már egy korábbi teljesítménnyel összemérhetőek. Ebbéli döntésünk a kísérletezővel és a kísérlet sajátosságainak megfelelő szakmai szakértővel folytatott konzultációnkat követően megmásíthatatlan.

Elismerés

Azokról a hitelesített kísérletekről, amelyek új magyar rekordot állítottak be vagy megdöntöttek egy régi rekordot, egyedi tanúsítványt (diplomát) adunk ki, amely elismeri ezt az eredményt. A teljesítmény részletei belekerülnek a magyarrekord.hu címen elérhető hazai rekordgyűjteményünkbe. A rekord részleteit az érdeklődőknek (pl. sajtó, média, közvélemény) a rendelkezésére bocsátjuk.

A három tipikus rekord fajtára, a tömegszerűségi, a maratoni és a méret rekordokra vonatkozóan lásd még a külön tájékoztatóinkat!