Tömegszerűségi rekordok

Tömegszerűségi rekordok: Általános tudnivalók a résztvevők legnagyobb létszámában mérhető rekordokról

Az alábbiakban olyan potenciális rekordkísérletekhez adunk az általános kívánalmakon túlmenő, konkrét útmutatást, amelyek során egy adott helyen a legtöbb résztvevővel valósítanak meg közös tevékenységet, sajátos tömeget képezve ezzel. Az alábbiakat valamennyi érintettnek — szervezőnek, szemtanúnak, résztvevőnek — tanácsos figyelembe vennie a rekordkísérlet megvalósítása előtt.

Alapszabály, hogy a tömegszerűségi rekordkísérlet során egy konkrét helyszínen, azonos időben és egyszerre a lehető legtöbb jelen lévő személynek kell ugyanazt a sajátos, a mindennapi élethelyzettől eltérő közös tevékenységet végeznie, az általános szabályok szerint legalább 5 percig. Ahol csak lehetséges, a fényképes bizonyítékon szerepeljen a cselekvés kezdetét és végét jelző időmérő szerkezet és a cselekvő tömeg, lehetőleg olyan módon, hogy annak létszáma valamilyen hibahatáron belül utólagosan is ellenőrizhető legyen. Ugyancsak elvárás, hogy a közös cselekvés során minden jelenlévőnek tevékenykednie kell, a nem cselekvőket, vagy aki idő előtt abbahagyja, le kell vonni a végleges létszámból.

Noha ezeket a tömegeket jellemzően nem szakemberek alkotják, mégis ha valamely szakmai jellegű cselekvésről van szó, akkor törekedni kell a szakmai követelmények betartására is. Bármi legyen is a választott cselekvés, annak éppen úgy kell történnie, mint a normál létszámmal megvalósított, hétköznapi esetében.

A meghatározott 5 perc nem feltétlenül jelent megváltoztathatatlan időtartamot. Ha a cselekvés jellegéből egyértelműen más idő következik (például a közös versmondásnál, ha a vers hossza átlagos beszédtempóval 7 vagy 8 perc például, vagy ha egy egyszerre történő közös fényképezésnél a legtöbben egyszerre exponálók rekordjáról van szó, akkor csupán 1-2 másodperc), akkor a cselekvéshez szükséges idő határozza meg az érvényes időtartamot.

Törekedni kell a létszám pontos mérésére. A mérési eljárást meglévő rekord megdöntése esetében a korábbi rekord körülményei határozzák meg, ahhoz mindenben igazodni szükséges. Új rekord felállítása esetén, amennyiben a rekord jellegénél fogva a pontos létszám meghatározása a körülmények miatt lehetetlen (nem vehető fel névjegyzék a résztvevőkről, vagy nem zárható le átjárás-mentesen a terület, ahol a kísérlet zajlik), akkor a létszámot statisztikai módszerek alkalmazásával, adott hibával is meg lehet állapítani: Ez esetben rögzíteni kell a számolási metódust és a megállapított hibahatárt egyaránt. A korábbi rekord túlszárnyalására csak az adott hibahatáron jelentősen túlmutató, minimálisan garantált létszám (hibahatárral csökkentett számított létszám) esetén van lehetőség.