Maratoni rekordok

Maratoni rekordok: Általános tudnivalók a leghosszabb folyamatos tevékenység rekordokról

Az alábbiakban olyan potenciális rekordkísérletekhez adunk az általános kívánalmakon túlmenő, konkrét útmutatást, melyek során a versenyző ugyanazt a tevékenységet folytatja vagy ugyanabban a tevékenységben vesz részt a lehető leghosszabb ideig. Célunk a versenyzők biztonságának szavatolása és a rekordkísérlet magas színvonalának biztosítása. Az alábbiakat valamennyi érintettnek — szervezőnek, szemtanúnak, résztvevőnek — tanácsos elolvasnia a rekordkísérlet előtt.

Általános szabályok

A maratoni rekordkísérleteknek két fő fajtája lehetséges. Az egyik az egyéni maratoni rekordkísérlet, amelynek szabályairól itt olvashat, a másik a csoportos maratoni váltó rekordkísérlet, amelyről lentebb adunk útmutatást.

 Egyéni maratoni rekordok

Ezeket a kísérleteket két fő szabály szerint lehet megvalósítani: az ún. 8/15-ös és a speciális szabály mentén.

 8/15-ös szabály:

Minden nyolc teljes órányi tevékenység után kötelező 15 perces szünetet tartani.

Ezeket a szüneteket tilos összevonni, tehát 32 órányi tevékenység után nem jár egy teljes órányi pihenő.

Speciális szabály:

Minden 55 perc tevékenység után 5 perces szünetet lehet tartani, amely utólagosan összevonható.

Ezeket a szüneteket összevonva, legfeljebb 8 órányi időtartamra egyszerre is felhasználható a 8×5 perc, azaz 40 perc szünet, azonban előre nem lehet a szüneteket felhasználni, azaz például 8×55 perc után egy órát pihenni, majd a következő 4 órában szünet nélkül tevékenykedni.

 Egészségügyi és biztonsági szempontok

A rekordkísérlet előtt a versenyzőnek rendelkeznie kell egy orvos által aláírt dokumentummal, amely igazolja, hogy a versenyző egészségi állapota lehetővé teszi, hogy a maratoni kísérletben részt vegyen. Ezt a dokumentumot csatolni kell a jegyzőkönyvhöz, és a rekordkísérlet megkezdése előtt ellenőrizni kell.

14 éves kor alatt senki sem indulhat el ilyen kísérletben.

A 14 és 18 éves kor közötti versenyzőknek kézjeggyel ellátott engedéllyel kell rendelkezniük szüleiktől vagy törvényes képviselőiktől, akik engedélyezik számukra a rekordkísérletet.

A rekordkísérlet ideje alatt mindvégig jelen kell lennie egy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakembernek. Az orvosok, mentősök, védőnők vagy ápolónők egyike sem felügyelheti a versenyt huszonnégy óránál tovább: az egészségügyi személyzetnek turnusokban váltaniuk kell egymást.

Ha a maratoni esemény során az egészségügyi személy úgy foglal állást, hogy véleménye szerint a versenyzőnek be kell fejeznie a rekordkísérletet, az eseménynek azonnal véget kell vetni.

 Hivatalos személyek

1. A rekordkísérletet arra alkalmas rendezőknek kell felügyelniük, akik az egészségügyi személyzethez hasonlóan turnusokban váltják egymást. A rendezők feladatai a következők:

– ivóvíz- vagy más egészséges szomjoltó ital folyamatos ellátásának biztosítása;

– jegyzőkönyvek vezetése a rekordkísérlet alatt;

– az egészségügyi személyzet összeírása;

– a szemtanúk aláírásának és címének megszerzése (lásd alább);

2. Biztosítani kell, hogy a közönség a rekordkísérlet színhelyét a rekordkísérlet teljes időtartama alatt beláthassa.

3. Két független szemtanúnak a rekordkísérlet teljes időtartama alatt jelen kell lennie. A szemtanú-pároknak ugyancsak négy órás turnusokban kell váltaniuk egymást. Az egymást előírásszerűen váltó szemtanúk száma korlátlan lehet. A szemtanúknak minden turnus végén alá kell írniuk a jegyzőkönyvet, amellyel hitelesítik a szolgálati idejük alatt jegyzőkönyvbe vett adatokat. A versenyző rokonságából nem kerülhet ki szemtanú, 14 éves kor alatt senki nem lehet szemtanú.

 Csoportos maratoni váltó rekordkísérlet

Ennél a rekordnál a cél a folyamatosan és megszakítás nélkül a nyilvánosságnak bemutatott tevékenység a lehető leghosszabb időn át egy csoport által. A rekord érvényességének feltétele, hogy a kísérlet helyszínére bármikor bárki betekinthessen, és ekkor a kísérlet tárgyát képező tevékenységet kell tapasztalnia. Legalább annyi személynek minden pillanatban fenn kell tartania a tevékenységet, ami a cselekvés jellegéből nyilvánvalóan következik. (Folyamatos tenisz játéknál például legalább két játékosnak kell mindig a pályán lennie, akik egymás ellen játszanak.) A kísérlet során tetszés szerinti számú csere megengedett a csoport tagjai között, azonban a csoport tagjai a kísérlet helyszínéül szolgáló objektum területét nem hagyhatják el. (A tenisz példánál maradva akár 20 percenként is cserélhetik egymást a játékosok, de a játék egy pillanatra sem szakadhat meg és valamennyi résztvevőnek a sportcsarnokban kell tartózkodnia a kísérlet végéig, hogy bármikor, ha szükség van rá, cserélhessenek.) Ennél a rekordnál, mivel a csere lehetősége bármikor adott, nincs szünet.

Különleges esetét jelenti ennek a fajta rekordnak, ha nyílt rekordról van szó, azaz bárki részt vehet a tevékenységben. Ekkor nem feltétel sem a résztvevők előre meghatározott csoportjának megadása, sem az, hogy a résztvevők a helyszínen vannak együtt mindvégig.

Az egészségügyi és a tanúkkal kapcsolatos feltételek megegyeznek az egyéni rekordoknál tárgyaltakkal, azonban itt a tanúknak a jegyzőkönyvben a tevékenység szakadatlanságát és a cserék idejét és számát kell igazolniuk.